кристалографія


кристалографія
кристаллография - crystallography - *Kristallkunde, Kristallographie - наука про кристали і кристалічну будову матерії. Досліджує будову й фізичні властивості кристалів, а також процеси їх утворення. Основні розділи кристалографії — геометрична кристалографія (симетрія, структура і морфологія кристалів), кристалогенез (утворення й ріст кристалів), фізична кристалографія (фізичні властивості кристалів), кристалохімія й прикладна кристалографія (методи й апаратура для вирощування кристалів і використання їх у техніці). Розвивається новий напрям - космічна кристалографія. Найважливіші з методів дослідження кристалографії: гоніометричний, хімічний, фізичний та ін. До традиційних методів структурної К. належать: рентгено-структурний аналіз, електронографія, нейтронографія, ІЧ-спектроскопія, оптична колориметрія, електронний і ядерний магнітний резонанс та ін. Основи матем. апарата К. - теорія груп симетрії кристалів і тензорне обчислення. Як окрема наука кристалографія зародилася в середині ХVІІ ст. В Україні дослідження з кристалографії проводять Геохімії і фізики мінералів Інститут АН України, кафедри університетів (Київського, Львівського та ін.).

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Смотреть что такое "кристалографія" в других словарях:

  • КРИСТАЛОГРАФ — КРИСТАЛОГРАФ, КРИСТАЛЛОГРАФ, кристаллографа, муж. Ученый специалист по кристалографии. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • КРИСТАЛОГРАФ — КРИСТАЛОГРАФ, КРИСТАЛЛОГРАФ, кристаллографа, муж. Ученый специалист по кристалографии. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • кристалограф — а, ч. Фахівець із кристалографії …   Український тлумачний словник

  • кристалографія — ї, ж. Наука про кристали, їх будову та властивості …   Український тлумачний словник

  • кристалограф — іменник чоловічого роду, істота …   Орфографічний словник української мови

  • кристалографія — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • кристалографічний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • кристалографічний — а, е. Стос. до кристалографії …   Український тлумачний словник

  • кристалографія мінералогічна — кристаллография минералогическая mineralogical crystallography mineralogische Kristallkunde, mineralogische Kristallographie – напрям у мінералогії, який широко використовує кристалографічну методику. Основне завдання К.м. полягає в тому, щоб… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • епітаксія — епіта/ксія, род. епітаксії (від гр. επι (епі) на та ταξισ (таксіс) впорядкований) метод осадження монокристалічної плівки на монокристалічну підкладку, при якому кристалографічна орієнтація шару, який осаджують, повторює кристалографічну… …   Фізико-технічний словник-мінімум